Sală de relaxare și bibliotecă

Curriculum abordat de către școala noastră este curriculum național, OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar.

Unitate noastră de învățământ va avea în vedere următoarele cicluri de dezvoltare a copilului:

Ciclul achizițiilor fundamentale (grădiniță – clasa a II-a) care are ca obiective majore acomodarea la cerințele sistemului școlar și alfabetizarea inițială. Acest ciclu curricular vizează:

asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenționale (scris, citit, calcul aritmetic);
stimularea copilului în vederea perceperii, cunoașterii și stăpânirii mediului apropiat;
stimularea potențialului creativ al copilului, a intuiției și a imaginației;
formarea motivării pentru învățare, înțeleasă ca o activitate socială;

Ciclul de dezvoltare (începând cu clasa a III-a) are ca obiective:

dezvoltarea achizițiilor lingvistice și încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne și a limbilor străine pentru exprimarea în situații variate de comunicare;
dezvoltarea unei gândiri structurate și a competenței de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică și pluralistă;
familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoașterii;
încurajarea talentului, a experienței și a expresiei în diferite forme de artă;
formarea responsabilității pentru propria dezvoltare și sănătate;
formarea unei atitudini responsabile față de mediu.